Γίνε συμμέτοχος στο Μέλλον!

Η πρωτοβουλία Επιταχυντής Δεξιοτήτων «Mellon» χρηματοδοτείται με ιδιωτικούς πόρους και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ένα δυναμικό συμμετοχικό δίκτυο που διευρύνει τα όρια και τους τρόπους απόκτησης γνώσης, προσφέρει καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες, και αποτελεί σημείο αναφοράς ορθών πρακτικών. Τη διετία 2017 - 18 θα υλοποιηθούν 4, ακόμη, νέοι Εντατικοί Κύκλοι Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων, σε 4 δήμους της Αττικής, με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.